ซีเมนต์โฟม : CEMENTFOAM

ทุกวันนี้แนวความคิดเรื่อง “การก่อสร้างเพื่อการประหยัดพลังงาน อนุรักษ์ธรรมชาติ” หรือ Green Building เป็นกระแสใหม่ที่มาแรง ทั้งในกลุ่ม สถาปนิก นักออกแบบ และ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่กำลังมองหานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในงานออกแบบและก่อสร้าง เพื่อตอบสนองตามความต้องการของกระแส Green Building

CEMENTFOAM คือ นวัตกรรมใหม่สำหรับระบบก่อสร้างผนังโฟม ที่ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และช่วยประหยัดพลังงานในการใช้ไฟฟ้าของอาคารได้ดีที่สุด ด้วยการเลือกใช้วัสดุ Expanded Polystyrene Foam หรือ โฟมกันความร้อน EPS มาใช้ทดแทนการก่ออิฐฉาบปูน เพื่อลดระยะเวลาในการก่อสร้าง ลดต้นทุนในส่วนโครงสร้างของอาคาร และลดจำนวนแรงงานในการทำงาน อีกทั้งมีคุณสมบัติที่เป็นฉนวนกันความร้อนได้อย่างดีเยี่ยม จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายและพลังงานไฟฟ้าในการปรับอากาศได้มากกว่า 30% เป็นอย่างน้อย

CEMENTFOAM จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับนวัตกรรมการก่อสร้างเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนและน่าสนใจอีกหนึ่งทางเลือกของวงการก่อสร้างในประเทศไทยต่อไป

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
CEMENTFOAM เป็นระบบการก่อสร้างสมัยใหม่ที่มาทดแทนระบบก่ออิฐฉาบปูนแบบเดิมที่เรารู้จักกันดี โดยใช้วัสดุโฟม EPS หรือ Expanded Polystyrene Foam มาใช้แทนการก่ออิฐ เพื่อเป็นการลดน้ำหนัก, ประหยัดโครงสร้าง และประหยัดระยะเวลาในการทำงาน และที่สำคัญที่สุดโฟม EPS เป็นวัสดุที่ช่วยประหยัดพลังงานในการใช้เครื่องปรับอากาศได้ดีเยี่ยม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
คุณสมบัติพิเศษ
 • น้ำหนักเบา เพราะโฟม EPS มีน้ำหนักเบามากเมื่อเทียบกับการก่ออิฐ โดยมีน้ำหนักไม่กิน 30กก.ต่อ1ตร.ม. เมื่อรวมปูนฉาบสองด้านแล้ว จึงทำให้อาคาร บ้านเรือนที่ก่อสร้างด้วยระบบ CEMENTFOAM มีน้ำหนักเบากว่าอาคารทั่วไปด้วย

 • ลดโครงสร้าง ระบบ CEMENTFOAM ช่วยลดขนาดของโครงสร้างอาคารเพราะเป็นระบบที่มีน้ำหนักเบา จึงไม่จำเป็นต้องออกแบบโครงสร้างของอาคารให้ใหญ่เหมือนระบบเก่า ทำให้ช่วยประหยดงบประมาณในการก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างของอาคารได้

 • เย็นสบาย เพราะโฟม EPS มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนอย่างดีเยี่ยม จึงทำให้ภายในอาคารที่สร้างด้วยระบบ CEMENTFOAM มีอุณหภูมิที่เย็นสบายสำหรับผู้อยู่อาศัย

 • รวดเร็ว ติดตั้งง่าย ระบบ CEMENTFOAM มีน้ำหนักเบาทำให้สะดวกในการขนย้าย, ติดตั้ง หรือจัดเก็บ ช่วยลดระยะเวลาและแรงงานในการก่อสร้างได้

 • ประหยัดพลังงาน ลดค่าไฟ อาคารที่ใช้ระบบ CEMENTFOAM จะมีอัตราการใช้ไฟฟ้าในการปรับอากาศน้อยกว่าระบบอื่นถึง 30% ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมาก เพราะโฟม EPS นั่นมีคุณสมบัติที่เป็นฉนวนกันความร้อนที่ดีเยี่ยมนั่นเอง

 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โฟม EPS ถึงจะใช้เวลายาวนานในการย่อยสลายซึ่งเป็นผลดีต่อการนำมาใช้เป็นวัสดุก่อสร้างแล้ว โฟม EPS ยังไม่มีสารพิษใดๆต่อผู้ใช้งาน อีกด้วย นอกจากนี้โฟม EPS นั้นไม่มีสาร CFC และสารที่ก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อน แต่อย่างใด

ข้อมูลเทคนิค

ตารางเปรียบเทียบราคาก่อสร้างระหว่าง ระบบซีเมนต์โฟม และ ระบบก่ออิฐฉาบปูน

คุณสมบัติซีเมนต์โฟมอิฐบล็อกอิฐมวลเบาอิฐมอญ
น้ำหนักรวมปูนฉาบ(kg/SQM)2515595180
ปูนก่อไม่มีทั่วไปปูนก่อเฉพาะทั่วไป
ปูนฉาบทั่วไปทั่วไปปูนฉาบเฉพาะทั่วไป
อุปกรณ์การตัดทั่วไปทั่วไปทั่วไปฆ้อน
การเจาะฝังท่อทำได้ง่ายทำได้ง่ายทำได้ยากทำได้ยาก
การเจาะยึด, แขวนพุกเฉพาะ / แขวนที่โครงสร้างพุกทั่วไปพุกเฉพาะพุกทั่วไป
ค่าวัสดุอิฐก่อ/SQMโฟมหนา 3 นิ้ว
=200 บาท
12.5 ก้อน@6บาท =75บาท8.33ก้อน@20บาท =117บาท135ก้อน@0.75บาท =101.25บาท
ค่าวัสดุปูนก่อ /SQMไม่มีใช้ปูนก่อธรรมดา 13บาทใช้ปูนก่อพิเศษ 33บาทใช้ปูนก่อธรรมดา 34บาท
ค่าวัสดุปูนฉาบ2ด้าน/SQMใช้ปูนฉาบธรรมดา 45บาท + ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh 24บาทใช้ปูนฉาบธรรมดา 55บาทใช้ปูนฉาบพิเศษ 120บาทใช้ปูนฉาบธรรมดา 55บาท
รวมค่าวัสดุ269143270190.25

คุณสมบัติของ Expanded Polystyrene Foam

คุณสมบัติ
Properties
มาตรฐาน
Method
หน่วย
Unit
ผลการทดสอบ
Test results
ความหนาแน่น
Bulk Density
1.52.02.25
ค่าการนำความความร้อน
Thermal conductivity
ASTM C177วัตต์/มิลลิเคลวิน
W/m * K
0.0290.02720.0275
ลักษณะการเผาไหม้
Combustibility
JIS A9511วินาที
Second
2.472.071.44
การดูดซึมน้ำต่ำ(4 วัน)ASTM D570% การเปลี่ยนแปลงของมวล1.091.091.76
ความทนต่อแรงกดอัด
Compressive Strength
ASTM D1621kN/m2139.2213.1258.4
ความต้านทานแรงตัดASTM C203kN/m2247.5316.7430
*2020 / Testing
รูปแบบการใช้งาน

พื้น สามารถใช้ระบบ CEMENTFOAM ร่วมกับแผ่นพื้นสำเร็จเพื่อลดน้ำหนักอาคารและเป็นฉนวนกันความร้อน

 • ชนิดของคาน สามารถใช้ร่วมได้กับคานเหล็กรูปพรรณ, ไม้ และคอนกรีต
 • ระยะห่างของคาน เหมือนการก่อสร้างทั่วไปเพราะใช้ร่วมกับแผ่นพื้นสำเร็จ คือ ความยาวช่วงของตง = 40 ม. ระยะห่างระหว่างตง = 0.40 ม.

ผนัง ใช้ระบบ CEMENTFOAM ทำผนังอาคารแทนการก่ออิฐได้ ทั้งผนังเบาและผนังภายนอก เพื่อลดน้ำหนักอาคารและเป็นฉนวนกันความร้อน

 • ชนิดของโครงคร่าว ใช้ร่วมกับโครงคร่าวเหล็ก U-TRACK
 • ระยะห่างโครงคร่าว ตั้งระยะห่างระหว่างโครงคร่าวแนวตั้ง = 1.20 ม. แนวนอน = 0.90 ม.

หลังคา ใช้โฟม EPS เป็นฉนวนกันความร้อนบนโครงสร้างหลังคาเพื่อป้องกันไม่ให้ความร้อนเข้าสู่ภายในอาคาร บ้านเรือน

 • ชนิดของโครงหลังคา ใช้ได้กับโครงสร้างหลังคาเหล็กรูปพรรณและไม้
 • ระยะห่างของแป ระยะแป โดยทั่วไปกับในงานโฟม EPS ระยะแปไม่ควรเกิน 1.2 ม. เว้นเสียแต่ว่าใช้แผ่นโฟม EPS ที่มีความหนาแน่นสูง การใช้แผ่นโฟม EPS บางหรือแผ่นโฟมที่มีความหนาแน่นน้อย แผ่นโฟม EPS จะมีโอกาสเกิดการทิ้งตัว หรือที่เรียกว่าตกท้องช้าง ทำให้เกิดการหนีกันของแผ่นโฟมได้ นิยมใช้แปวางถี่ขึ้น ในระยะห่าง 1ม.
การติดตั้งทั่วไป
 • การตัด สามารถใช้เลื่อยงานช่างทั่วไปหรือมีดคัตเตอร์ตัดโฟม EPS ได้อย่างง่ายดาย
 • การต่อโฟม EPS ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการต่อแผ่นโฟม EPS เข้าด้วยกันให้ใช้กาวสำหรับต่อโฟม EPS โดยเฉพาะเท่านั้น เพราะกาวชนิดอื่นจะทำปฎิกิริยากับโฟม EPS ทำให้ละลายได้
 • การฉาบ สามารถกรุลวดกรงไก่หรือตาข่ายเสริมแรงติดกับแผ่นโฟม EPS พร้อมกับทาน้ำยาพิเศษสำหรับประสานโฟม EPS และปูนฉาบให้ยึดติดกัน สุดท้ายทำการฉาบปูนฉาบลงบนผิวหน้าแผ่นโฟม EPS ได้เลย
Foam - ก่อสร้าง - โฟม - EPS - โฟมสร้างบ้าน
วิธีการติดตั้ง
พื้น ใช้โฟม EPS ร่วมกับแผ่นพื้นสำเร็จได้เพื่อลดน้ำหนักอาคาร โดยวางแผ่นโฟม EPS ลงบนแผ่นพื้นสำเร็จแล้วจึงใช้เหล็กไวล์เมชวางเสริมเพื่อเพิ่มความแข็งแรง หลังจากนั้นจึงเทคอนกรีต topping หนาประมาณ 5ซม.
Foam - ก่อสร้าง - โฟม - EPS - โฟมสร้างบ้าน
ผนัง โครงคร่าวเหล็ก ให้ใช้เหล็ก U-TRACK เป็นโครงคร่าวโดยติดตั้งโคร่งคร่าวติดกับใต้ท้องคานและพื้นด้วยสกรูให้แน่นหนา หลังจากนั้นสอดแผ่นโฟม EPS เข้าไปในเหล็ก U-TRACK และ ยึดติดโฟม EPS กับเหล็กด้วยกาวพิเศษ
Foam - ก่อสร้าง - โฟม - EPS
หลังคา ใช้โฟม EPS โดยวิธีง่ายๆ เพียงแค่ใช้โฟม EPS และทำการยึดให้ติดกับโครงหลังคาหลัง จากนั้นจึง ค่อยทำการปูกระเบื้องมุงหลังคาทับบนแผ่นโฟม อีกชั้นหนึ่ง
Foam - ก่อสร้าง - โฟม - EPS
 • ใช้ก้อนโฟม EPS ใส่ลงไปในระหว่างช่องว่างของจันทัน
 • ช้แผ่นโฟม EPS วางบนเหนือจันทันและให้เว้นช่องอากาศระหว่างเหนือแผ่นโฟม EPS และใต้กระเบื้องมุงหลังคาประมาณ 2นิ้ว
Foam - ก่อสร้าง - โฟม - EPS

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 CEMENTFOAM ได้รับคัดเลือกจากห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ หรือ Material Connexion Bangkok ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ให้เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลวัสดุใหม่ที่มีความสร้างสรรค์และมีคุณภาพเป็นระดับสากล และที่สำคัญ เป็นวัสดุโฟม EPS เพื่อการก่อสร้างจากผู้ประกอบการไทยเพียงรายเดียวที่ได้รับเลือกในครั้งนี้