Foam Factor by โยธาโฟม : EP.02

เหตุใดโฟม EPS จึงรับน้ำหนักได้ดี?

เหตุใดโฟม EPS จึงรับน้ำหนักได้ดี?
.
รายการ Foam Factor ขออาสาพาไปชมอีกบทพิสูจน์หนึ่ง ด้วยการนำโฟม EPS ปูรองเพื่อให้รถบรรทุกที่มีน้ำหนักมากหลายตันขับขึ้นไปจอด และไขคำตอบว่าปัจจัยใดที่ส่งผลให้โฟมสามารถรับน้ำหนักได้ดี
.
คุณสมบัติหนึ่งของโฟมก่อสร้าง (Expanded Polystyrene Foam) นอกจากไม่ลามไฟแล้ว ยังสามารถรับน้ำหนักได้ดี ทั้งนี้เพราะลักษณะทางกายภาพที่พบได้เฉพาะกับโฟม EPS ที่ขึ้นรูปเป็นแผ่นหรือก้อน หากขยายภาพตัดขวางภายในจะพบว่าผนังที่เชื่อมกันของแต่ละเม็ดโฟม ยึดกันแบบโครงร่างตาข่าย ซึ่งการยึดกันในลักษณะนี้จะส่งผลให้โครงสร้างค้ำจุนกันเอง มีความแข็งแรง และอีกปัจจัยที่สำคัญคืออากาศเกือบ 98% ที่บรรจุในแต่ละช่องเล็กๆเหล่านี้เป็นตัวช่วยรับน้ำหนัก เพราะสามารถดูดซับแรง ทั้งแรงกดแบบคงที่และแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี

ติดตามรับชมเรื่องราวดีๆ ของเราผ่านทุกช่องทางได้ที่
Official Web : Yothafoam.co.th
Facebook : Yothafoam
Line : @yothafoam
เหตุใดโฟม EPS จึงรับน้ำหนักได้ดี?
error: Content is protected !!