Channel by PolyfoamGroup : Foam Factor

รายการที่จะมอบเกร็ดความรู้การใช้โฟมก่อสร้าง ในงานโยธาโฟม ซึ่งเป็นวัสดุหนึ่งทางเลือกสำหรับงานก่อสร้างระดับต้น ไปจนถึงระดับงานโครงการ แนะนำวิธีการ และคุณสมบัติ รวมถึงคอนเทนท์ใหม่ๆ สำหรับงานก่อสร้าง สินค้าโฟมแผ่น โฟมกรีต คิ้วบัวโฟม อิฐก่อผนังคูลบล็อค เพื่องานผนัง อาคาร หลังคา งานปรับระดับพื้น ไปจนถึงงานโครงการใหญ่ ทำถนน และโครงการคอนโดหมู่บ้าน ติดตามเราได้ทั้งช่องทางเว็บไซต์ Yothafoam หรือ Youtube และอัพเดทข่าวสาร เรื่องราวงานโยธาโฟม หน้างานจริงของลูกค้าได้ทาง Facebook: Yothafoam
ติดตามรับชมเรื่องราวดีๆ ของเราผ่านทุกช่องทางได้ที่
Official Web : Yothafoam.co.th
Facebook : Yothafoam