Geofoam ดีกว่า

geofoam ,จีโอโฟม ,โยธาโฟม

“ทำไม Geofoam จึงดีกว่า?” เพราะ Geofoam น้ำหนักเบ […]

โฟมแผ่น ซีเมนต์โฟม

โฟมสร้างบ้าน,โฟมกันความร้อน,โฟมปรับระดับพื้น,ผนังโฟม,โฟมแผ่น

ซีเมนต์โฟม โฟมแผ่นที่มีขนาดความหนาแน่นสูง ไม่ลามไฟ ด้วยคุณสมบัติ โฟมกันความร้อน จึงนำมาใช้ก่อสร้าง ผนังโฟม หลังคา ฝ้า เพดาน บ้านโฟม

จีโอโฟม

โฟมสร้างบ้าน, บ้านโฟม , โฟมทำถนน, โฟมกันความร้อน , ผนังโฟม , โฟมแผ่น , โฟมปรับระดับพื้น, โยธาโฟม

งานโยธา รูปแบบจีโอโฟมที่เบาแต่รองรับน้ำหนักได้มาก และกันกระแทกได้ดี โฟมก้อนขนาดใหญ่ มาเป็น โฟมทำถนน รองคอสะพาน