Tag: ฉนวนกันความร้อน

ผนังโฟม , โฟมก่อสร้าง , โฟมสร้างบ้าน , ฉนวนกันความร้อน

วัสดุฉนวนกันความร้อน

วัสดุฉนวนกันความร้อน เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก ยิ่งช่วง Work from home วัสดุที่ผลิตจากโฟม ถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยเป็นฉนวนกันความร้อนให้กับบ้าน โดยการนำความร้อนต่ำเพียง 0.03 W/m.K

Read More »