เส้นทางผลิตภัณฑ์ โยธาโฟม

โฟมบอร์ด
ซีเมนต์โฟม

เส้นทางผลิตภัณฑ์ "โยธาโฟม"

“โยธาโฟม (Yothafoam)” ผู้นำอุตสาหกรรมโฟมก่อสร้างอันดับหนึ่งในประเทศไทย ชื่อแบรนด์นี้เปิดตัวเมื่อปี 2551 แต่หากย้อนไปที่จุดเริ่มต้นแท้จริงก่อนเกิดแบรนด์โยธาโฟม คงต้องกล่าวถึงผลิตภัณฑ์โฟมก่อสร้างกลุ่มแรกที่ผลิตและจำหน่ายเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2516 ได้แก่ แอสเบสโทลักซ์ พิมพ์ลาย (Asbestolux) และโปลิซิสบอร์ด (Polysis Board) ซึ่งหากนับอายุผลิตภัณฑ์แรกจวบจนปัจจุบันมีอายุราวครึ่งศตวรรษ โดยผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ผลิตจากการผสานระหว่างวัสดุฉนวนกันความร้อน EPS (Expanded Polystyrene) กับแผ่นก่อสร้างสำเร็จรูปร่วมสมัยตามแต่ละยุค ดังนั้นจึงได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน